W związku z wystąpieniem realnego ryzyka epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2, Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz informuje, o konieczności czasowego ograniczenia fizycznej dostępności ośrodków zdrowia w Mokrem, Małym Rudniku oraz Piaskach.

W dniach 17-20 listopada 2020 r. udzielane będą jedynie ograniczone świadczenia w formie teleporad w godzinach 08:00 – 15:00.

Numery do rejestracji pozostają bez zmian, dla przypomnienia:

  • Mokre tel. 56 46 813 23,
  • Mały Rudnik tel. 56 46 826 29,
  • Piaski tel. 56 46 821 25.

 O dalszym sposobie funkcjonowania ośrodków poinformujemy w następnym komunikacie.

­