Polityka Jakości w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy GrudziądzUznając, że zdrowie i życie ludzkie jest wartością najwyższą SP ZOZ Gminy Grudziądz przyjmuje jakość wykonywanych usług za najważniejszy priorytet i temu podporządkowane są wszelkie działania.
Profesjonalna obsługa, rzetelność i natychmiastowa reakcja na wszelkie potrzeby pacjenta oraz jednoczesna troska o środowiskowo naturalne są naszymi celami.
Nasze cele będziemy realizować poprzez:
1. Zapewnienie profesjonalnej, przyjaznej i sprawnej obsługi Pacjentów z poszanowaniem ich praw.
2. Dążenie do pełnego zaspokajania potrzeb naszych Pacjentów i stron zainteresowanych.
3. Zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych doświadczonych specjalistów.
4. Konsekwentną politykę kadrową – poprzez określenie kompetencji, uprawnień, obowiązków pracowników, zapewnienie im komfortu pracy, możliwości samorealizacji i rozwoju.
5. Systematycznie podnoszenie kwalifikacji personelu i doskonalenia metody pracy.
6. Stosowanie najnowocześniejszych metod leczenia.
7. Tworzenie optymalnych warunków sprzyjających szybkiej poprawie zdrowia Pacjentów przy poszanowaniu ich godności.
8. Doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy warunków udzielania świadczeń.
9. Świadczenie usług i organizację prac ukierunkowanych na zapobieganie zanieczyszczeniom i prowadzanie działań minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.
10. Przestrzeganie przepisów prawnych i innych zobowiązań odnoszących się do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych.
11. Stały monitoring realizowanych procesów oraz wymagań prawnych i innych.
12. Ciągłe monitorowanie satysfakcji Pacjentów dotyczące świadczonych przez nas usług.

Naszym obowiązkiem jest utrzymanie placówki, jako sprawnie działającej jednostki służby zdrowia w dobrej kondycji finansowej i technicznej, przyjaznej Pacjentom i pracownikom.

­