Prawa osób, których dane dotyczą na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 • prawo dostępu do danych – art.15,
 • prawo do sprostowania danych - art. 16,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - art.17,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18,
 • prawo do przenoszenia danych – art. 20,
 • prawo do sprzeciwu – art. 21,
 • prawo do cofnięcia zgody – art. 7,
 • prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22.

  Osoba, której dane dotyczą  ma możliwość realizacji swoich praw, poprzez skierowanie żądania do Administratora w formie wniosku:
 • drogą pisemną w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora
Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz Mokre 115, Grudziądz 86-300
 • osobiście w siedzibie Administratora (w punkcie Rejestracji lub w biurze pracowników księgowości) .
Wzór wniosku dostępny jest poniżej.
Przed realizacją zgłoszenia żądania w zakresie przysługujących praw osobie fizycznej, Administrator dokonuje weryfikacji jej tożsamości.
 
Administrator dołoży wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki, a maksymalnie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim jednak wypadku, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania, Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
 
W przypadku, gdy żądanie osoby, której dane są przetwarzane nie może zostać uwzględnione, Administrator poinformuje tą osobę w w/w terminach o odmowie realizacji żądania wraz z podaniem przyczyn. 
 
Czynności Administratora podejmowane w odpowiedzi na zgłoszone żądania są wolne od opłat. Wyjątkowo – w przypadku, gdy żądania osoby fizycznej są ewidentnie nadmierne – Administrator ma prawo pobrać opłatę w wysokości uwzględniającej koszty udzielenia odpowiedzi.
 
Mając powyższe na uwadze, Administrator informuje, iż przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sposób i miejsce:

 • Osobiście – w dni robocze, w godzinach od 8.00 do  18.00 w  Ośrodkach zdrowia
 • Telefonicznie – w dni robocze, w godzinach od .8.00 Do 18.00 w Ośrodku Zdrowia w Mokrem pod numerem telefonu 564681323, w Ośrodku Zdrowia w Piaskach pod nr tel:564682125, w Ośrodku Zdrowia w Małym Rudniku pod nr tel: 564682629
 • Listownie – przesyłając go na adres Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz Mokre 115, Grudziądz 86-300
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Serwis www.zoz.grudziadz.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 Ciasteczka

Wykorzystanie Plików “Cookies”
Niniejszy Serwis wykorzystuje pliki “Cookies” do obsługi sesji stąd poniższe informacje dotyczące szczegółów wykorzystywania tych plików oraz możliwości ich zachowywania bądź usuwania. Ciasteczka nie zawierają i nie przetwarzają żadnych danych osobowych.

Operator serwisu www.zoz.grudziadz.com  jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Serwisy do których www.zoz.grudziadz.com odsyła, mogą używać plików cookies np. pokazując multimedia.

 Czym jest plik „cookie”?

Niewielkie zbiory informacji przesyłanych z serwera www na komputer użytkownika noszą nazwę plików “cookies” (po polsku „ciasteczka”).

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

 Istnieje kilka różnych rodzajów plików “cookies”: 

- tymczasowe „cookies” (inaczej sesyjne) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

- "cookies"stałe, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 

Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Inspektor Ochrony Danych

Mokre 115, 86-302 Mokre

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119, str. 1) informujemy, że funkcję Inspektora Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz pełni Pani Agnieszka Stawicka.

 

Formy kontaktu:

a) listowna: Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz, Mokre 115, 86-302 Mokre

b) elektroniczna pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

­