Polityka Jakości

Polityka Jakości w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz


   Uznając, że zdrowie i życie ludzkie jest wartością najwyższą SP ZOZ Gminy Grudziądz przyjmuje jakość wykonywanych usług za najważniejszy priorytet i temu podporządkowane są wszelkie działania.

Profesjonalna obsługa, rzetelność i natychmiastowa reakcja na wszelkie potrzeby pacjenta oraz jednoczesna troska o środowiskowo naturalne są naszymi celami.

Nasze cele będziemy realizować poprzez:

1. Zapewnienie profesjonalnej, przyjaznej i sprawnej obsługi Pacjentów z poszanowaniem ich praw.

2. Dążenie do pełnego zaspokajania potrzeb naszych Pacjentów i stron zainteresowanych.

3. Zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych doświadczonych specjalistów.

4. Konsekwentną politykę kadrową – poprzez określenie kompetencji, uprawnień, obowiązków pracowników, zapewnienie im komfortu pracy, możliwości samorealizacji i rozwoju.

5. Systematycznie podnoszenie kwalifikacji personelu i doskonalenia metody pracy.

6. Stosowanie najnowocześniejszych metod leczenia.

7. Tworzenie optymalnych warunków sprzyjających szybkiej poprawie zdrowia Pacjentów przy poszanowaniu ich godności.

8. Doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy warunków udzielania świadczeń.

9. Świadczenie usług i organizację prac ukierunkowanych na zapobieganie zanieczyszczeniom i prowadzanie działań minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

10. Przestrzeganie przepisów prawnych i innych zobowiązań odnoszących się do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych.

11. Stały monitoring realizowanych procesów oraz wymagań prawnych i innych.

12. Ciągłe monitorowanie satysfakcji Pacjentów dotyczące świadczonych przez nas usług.

 

Naszym obowiązkiem jest utrzymanie placówki, jako sprawnie działającej jednostki służby zdrowia w dobrej kondycji finansowej i technicznej, przyjaznej Pacjentom i pracownikom.

Button

Zobacz także

  • Lorem ipsum dolor sit amet, dolor tollit eum et, id nobis argumentum vix.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, dolor tollit eum et, id nobis argumentum vix.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, dolor tollit eum et, id nobis argumentum vix.
­